Ирланд улсад суралцахад гэр бүлийн гишүүдтэйгээ цуг явах боломжтой юу?

Энэ асуултыг маш олон хүмүүс асуудаг. Товчхондоо Доктороор суралцахаас бусад тохиолдолд гэр бүлийн гишүүдээ дагалдан визээр авах боломжгүй байдаг.

Хэрэв та Ирланд улсад их дээд сургууль төгссөн тохиолдолд Бакалавр буюу Ирланд улсын боловсролын чанарын үнэлгээний газраас Level 8 үнэлгээтэй хөтөлбөр төгссөнөөр нэг жил ажиллах, Магистрын болон Postgraduate хөтөлбөрийг төгссөнөөр Ирланд улсад хоёр жил ажиллах эрхтэй болдог.

Зөвлөгөө авах

Та зөвлөгөө авахыг хүсвэл энэхүү хэсгийн бөглөнө үү.