Тэтгэлэг

Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд

Ирландын Засгийн газар, Ирландын дээд боловсролын
байгууллагууд болон бусад байгууллагуудаас олон улсын
оюутнуудад зориулсан олон зуун тэтгэлэг байдаг. Тэтгэлэгүүдийн
сонгон шалгаруулалтын журам болон тавигдах шаардлага нь
харилцан адилгүй байна.

Ирланд улсын засгийн газрын тэтгэлэг

 

Ирланд улсын засгийн газраас жил бүр олон улсын оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг зарладаг. Тус тэтгэлэгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. 

 

 

Ирланд улсад тогтмол зарлагддаг тэтгэлэгүүдийн жагсаалт

library, study, read-3898648.jpg

Тогтмол зарлагддаг тэтэглэгүүд

 • Irish Aid funded Fellowship Training Programme
 • DIT Centenary Scholarship Programme
 • Galway Mayo Institute of Technology scholarships
 • Claddagh Scholarship Programme
 • Opportunities in Ireland for Ontario College Graduates
 • Fulbright Scholarships
 • Postgraduate Fellowships: The Walsh Fellowships
 • Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences (IRCHSS)
 • Law PhD Scholarship Opportunity at DCU
 • National College of Ireland Scholarships
 • NUI Galway International Student Scholarships
 • DCU International Student Scholarships
 • Maynooth University Scholarships
 • UCC Excellence Scholarships
 • UCD Scholarships
 • Smurfit Business School scholarships
 • UCD USA scholarships
 • UCD Global Excellence Undergraduate Scholarship- USA
 • The Maria Helena Kopschitz Scholarship (MA in Anglo-Irish
 • Literature and Drama, University College Dublin )
 • UCD Sutherland School of Law
 • University of Limerick Scholarships
 • Trinity College Dublin Scholarships
 • Waterford Institute of Technology Scholarships

Гриффик Коллеж, Ирландын боловсролын төвийн хамтарсан тэтгэлэг

Зөвлөгөө авах

Та зөвлөгөө авахыг хүсвэл энэхүү хэсгийн бөглөнө үү.